Curriculum vitae

Kontakt

Co jsou zubní implantáty?

Přehled publikací

Dotazy

Curriculum vitae  Doc

Přehled nejvýznamnějších publikací

 • Šimůnek A.: Dentální implantáty - móda nebo budoucnost? LKS, 1994, 5: 22-24.

 • Šimůnek A.: Co jsou dentální implantáty? (Stav dentální implantologie v roce 1994) Medica revue, 1, 1994, 3: 4-5.

 • Šimůnek A.: Dvanáct měsíců s dentálními implantáty Impladent. LKS, 1994, 11: 15-17.

 • Šimůnek A.: Náhrada zkrácených zubních oblouků implantáty Impladent. Quintessenz, 4, 1995, 6: 22-26.

 • Šimůnek A.: Použití dentálních implantátů Impladent v bezzubých čelistech. Quintessenz, 5, 1996, 5: 45-51.

 • Šimůnek A., Kopecká D.: Dentální implantologie. I. díl. Historie dentální implantologie. Progresdent, 1997, 2: 30-31.

 • Šimůnek A., Kopecká D.: Dentální implantologie. II. díl. Klasifikace dentálních implantátů. Progresdent, 1997, 3: 24-27.

 • Šimůnek A., Kopecká D.: Dentální implantologie. III. díl. Principy vhojování enoseálních implantátů. Progresdent, 1997, 5: 24-25.

 • Šimůnek A., Kopecká D.: Dentální implantologie. IV. díl. Indikace dentálních implantátů. Progresdent, 1997, 6: 5-7.

 • Šimůnek A., Kopecká D.: Dentální implantologie. V. díl. Kontraindikce dentálních implantátů. Progresdent, 1998, 2: 16-18.

 • Šimůnek A., Kopecká D.: Dentální implantologie. VI. díl. Předoperační analýza. Progresdent, 1998, 4: 16-17.

 • Šimůnek A., Kopecká D.: Dentální implantologie. VII. díl. Chirurgická fáze implantace. Progresdent, 1998, 5: 36-37.

 • Šimůnek A., Mounajjed R., Kulhánek L., Kopecká D.: Dentální implantologie. VIII. díl. Protetická fáze implantace. Progresdent, 1999, 1: 28-30.

 • Šimůnek A., Kopecká D.: Dentální implantologie. IX. díl. Augmentační postupy. Progresdent, 1999, 2: 21-23.

 • Šimůnek A., Kopecká D.: Dentální implantologie. X. díl. Komplikace. Progresdent, 1999, 3: 17-21.

 • Šimůnek A., Kopecká D.: Naše zkušenosti s využitím lyofilizované demineralizované kosti v dentální implantologii. LKS, 8, 1998, 2: 8-9.

 • Kopecká D., Šimůnek A.: Apikální periimplantitida - neobvyklá komplikace v dentální implantologii. LKS, 8, 1998, 11: 16-17.

 • Šimůnek A., Štěpánek A., Zábrodský V., Nathanský Z., Strnad Z.: Tříletá multicentrická studie oseointegrovaných implantátů Impladent. Quintessenz, 6, 1997, 3: 35-40.

 • Šimůnek A., Baše J., Kopecká D., Mounajjed R., Skalská H.: Náhrada jednotlivých zubů implantáty Impladent. Quinzessenz, 1998, 6: 46-50.

 • Šimůnek A., Varava A.N., Obuchovskij V.A.: Osseointegrovannye dentalnie implantaty systemy Impladent v kliničeskoj praktike. Vistnik stomatologii, 21, 1999, 1: 34-35.

 • Šimůnek A., Kopecká D., Mounajjed R.: Zkušenosti se systémem oseointegrovaných dentálních implantátů Impladent. Stomatológ, 9, 1999, 2: 4-6.

 • Šimůnek A., Varava A.N., Obuchovskij V.A., Kopecká D., Mounajjed R.: Naš opyt s systemoj osseointegrirovanych dentalnych implantatov Impladent. Sovremennaja stomatologia, 2, 1999, 6: 50-52.

 • Kopecká D., Šimůnek A.: Současné názory na povlakování dentálních implantátů hydroxyapatitem (souborný referát). Čs. Stomat.,100, 2000, 1: 29-35.

 • Šimůnek A., Mounajjed R., Kopecká D., Taha M.: System Impladent in the clinical practice. The Syrian Journal of Stomatology, 35, 1999, 1-2: 61-64.

 • Šimůnek A., Vokůrková J., Kopecká D., Krulichová I., Škrabková Z.: Longitudinální sledování oseointegrovaných dentálních implantátů pomocí Periotestu (pilotní studie). Quintessenz, 9, 2000, 6: 69-73.

 • Šimůnek A. a spol.: Dentální implantáty Impladent (videofilm). LASAK, Praha.

 • Šimůnek A., Kopecká D., Baše J., Závodský P., Krulichová I., Škrabková Z.: Ztráta marginální kosti u povlakovaných a nepovlakovaných dentálních implantátů Impladent. Quintessenz, 10, 2001, 2: 16-18.

 • Šimůnek A., Kopecká D., Fidlerová J., Vosiková V., Závodský P., Černá R., Vavřičková L., Krulichová I., Škrabková Z.: Úroveň ústní hygieny a stav marginální sliznice u povlakovaných a nepovlakovaných dentálních implantátů Impladent. Quintessenz, 11, 2002, 3: 53-56.

 • Šimůnek A., Kopecká D., Cevallos M.D.L., Krulichová I., Škrabková Z.: Vliv prodlouženého cervikálního límce fixtury na ztrátu marginální kosti u oseointegrovaných dentálních implantátů (klinická studie systému Impladent). Čes. Stomat., 101, 2001, 5: 153-157.

 • Šimůnek A., Vokůrková J., Kopecká D., Čelko M., Krulichová I., Škrabková Z.: Evaluation of stability of titanium and hydroxyapatite-coated dental implants: a pilot study. Clin. Oral Impl. Res., 13, 2002, 1: 75-79.

 • Šimůnek A. a spol.: Dentální implantologie (monografie). Nucleus, Hradec Králové 2001.

 • Šimůnek A., Kopecká D., Krulichová I., Škrabková Z., Mounajjed R.: Pětileté sledování dentálních implantátů Impladent. Quintessenz, 10, 2001, 10: 20-25.

 • Šimůnek A., Kopecká D., Vahalová D., M.D. Cevallos L.: Chcete třetí zuby? (100 otázek a odpovědí o zubních implantátech) Professional Publishing, Praha 2003.

 • M.D. Cevallos D., Šimůnek A., Čermáková E., Čelko M., Kasabah S.: Influencia del abutment en los valores de estabilidad de implantes endo--óseo clínicamente oseointegrado: un estudio piloto in vivo. El Odontólogo, 11, 2003: 36-40.

 • Šimůnek A., Kopecká D., Strnad J.: Zkrácení vhojovacího období implantátů Impladent s bioaktivním povrchem. Quintessenz, 13, 2004, 3: 34-38.

 • Šimůnek A., Kopecká D., Krulichová I.: A six-year study of hydroxyapatite-coated root-form dental implants. West Indian Medical Journal, 54, 2005, 6: 395-399.

 • Šimůnek A., Cerny M., Kopecká D., Kohout A., Bukač J., Vahalová D.: The sinus lift with phycogenic bone substitute (a histomorphometric study). Clin. Oral Impl. Res., 16, 2005, 342-348.

 • Šimůnek A., Kopecká D.: The use of oxidized regenerated cellulose (Surgicel®) in closing Schneiderian membrane tears during the sinus lift procedure. West Indian Medical Journal, 54, 2005, 6: 393-394.

 • Šimůnek A., Kopecká D., Strnad J.: Alkali treatment – new concept of titanium implant surface modification. Clin. Oral Impl. Res., 15, 2004, 4: LXXVI.

 • Kohout A., Šimůnek A., Kopecká D.: Histologické nálezy u subantrální augmentace (sinus lift). Čes.-slov. Patol., 42, 2006, 1: 29-33.

 • Šimůnek A., Cierny M., Kopecká D., Kohout A., Vahalová D.: The sinus floor elevation with phycogenic bone substitute. Clin. Oral Impl. Res., 15, 2004, 4: XXXIX.

 • Šimůnek A., Kopecká D., Kohout A.: Sinus lift in dental implantology. Acta Medica (Hradec Králové), 47, 2004, 2: 84.

 • Šimůnek A., Cierny M., Kopecká D., Kohout A., Bukač J., Vahalová D.: Sinus lift s augmentačním materiálem Algipore a dentálními implantáty Frialit-2. Prospektivní histomorfometrická a klinická studie. Quintessenz, 13, 2004, 2: 38-42.

 • Šimůnek A., Kopecká D., Brázda T., Bukač J.: Zkrácení vhojovacího období implantátů Replace Select Tapered s povrchem TiUnite (prospektivní studie). Quintessenz, 14, 2005, 4: 45-49.

 • Šimůnek A., Kopecká D.: Využití Surgicelu při operaci sinus lift. Progresdent, 2005, 2: 30-31.

 • Šimůnek A., Kopecká D., Švanda J.: Alternativní implantologie? LKS, 15, 2005, 1: 2-3.

 • Vosáhlo T., Šimůnek A., Kopecká D.: Rekonstrukce zubů dolní čelisti během šesti hodin. LKS, 15, 2005, 11: 15-17.

 • Šimůnek A., Červinka M.: Kmenové buňky místo dentálních implantátů? LKS, 15, 2005, 5: 15.

 • Šimůnek A., Vosáhlo T., Kopecká D.: Odbudowa dolnego luku zebovego w ciagu szesciu godzin z zastosowaniem implantów Impladent. StomaTeam, 2005, 1: 18-20.

 • Šimůnek A., Strnad J., Kopecká D.: Stability time dependence of loaded and unloaded dental implants. Clin. Oral Impl. Res., 16, 2005, 4: XLI.

 • Šimůnek A., Strnad J., Somanathan R.V., Kopecká D., Brázda T.: Stability-time dependence of unloaded dental implants. Clin. Oral Impl. Res., 17, 2006, 4: lxx.

 • Šimůnek A., Kopecká D., Brázda T., Somanathan R.V., Bukač. J.: Povrchová úprava implantátů zaváděných při operaci sinus lift. Quintessenz, 15, 2006, 2: 55-59.

 • Kopecká D., Šimůnek A., Brázda T., Somanathan R.V.: Potřeba laterálního sinus liftu při ošetřování dorzálního úseku horní čelisti dentálními implantáty. Čes. Stomat., 106, 2006, 2: 56-58.

 • Šimůnek A., Kohout A., Kopecká D.: Srovnání efektu beta-trikalciumfosfátu a deproteinizované bovinní kosti při operaci sinus lift. Čes. Stomat., 106, 2006, 3: 67-71.

 • Šimůnek A., Strnad J., Somanathan R.V., Kopecká D., Brázda T.: Stability-time dependence of unloaded dental implants. Clin. Oral Impl. Res., 17, 2006, 4: LXX.

 • Šimůnek A., Vosáhlo T., Kopecká D., Brázda T., Sobotka M., Dufková D.: „Zuby za 6 hodin.“ Quintessenz, 15, 2006. 5: 49-53.

 • Brázda T., Šimůnek A., Kopecká D., Somanathan R.V., Bukač J.: Resorpce augmentačních materiálů použitých při operaci sinus lift. Čes. Stomat., 106, 2006, 5: 140-143.

 • Somanathan R.V., Šimůnek A., Bukač. J., Brázda T., Kopecká D.: Resonance frequency analysis of dental implants placed into the sinus lifts: at stage 1 and stage 2 surgery. Čs. Stomat., 106, 2006, 4: 114.

 • Šimůnek A., Vosáhlo T., Kopecká D., Brázda T., Sobotka M., Dufková D.: Zähne in sechs Stunden. Implantologie Journal, 10, 2006, 8: 38-44.

 • Šimůnek A., Kopecká D., Brázda T., Somanathan R.V.: Ist der laterale Sinuslift eine effektive und gefehrlose Methode? Implantologie Journal, 6, 2007:50-56.

 • Šimůnek A., Kopecká D., Brázda T., Somanathan R.V.: Czy podniesienie dna zatoki szczekowej z dojscia boczneho jest metoda skuteczna i bezpieczna? Stomatologie wspólczesna, 14. 2007:44-49.

 • Šimůnek A., Strnad J., Kopecká D., Brázda T.: Longitudinální sledování stability imediátně zatížených implantátů s povrchem Bio (pilotní studie). Quintessenz, 16, 2007:33-38.

 • Šimůnek A., Kopecká D., Brázda T., Somanathan R.V.: Je laterální sinus lift efektivní a bezpečná metoda? Úvaha po tisíci provedených operací. Quintessenz, 16, 2007: 1-5.

 • Šimůnek A., Kopecká D., Dufková D., Sobotka M., Brázda T.: Flapless okamžitá rekonstrukce zubu dentálním implantátem – minimálně invazivní koncept s maximálním estetickým efektem. Quintessenz, 16, 2007: 41-46.

 • Šimůnek A. a kol.: Dentální implantologie. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Nucleus HK, Hradec Králové 2007.

 • Šimůnek A., Strnad J., Kopecká D., Brázda T., Somanathan R.V.: Stability development of immediately loaded dental implants. Clin. Oral Impl. Res., 18, 2007: lxix.

 • Šimůnek A., Kopecká D., Somanathan R.V., Pilathadka S., Brázda T.: Deproteinized bovine bone versus beta-tricalcium phosphate is sinus augmentation surgery: A comparative histologic and histomorphometric study. Int. J. Oral Maxillofac. Implants, 23, 2008: 935-942.

 • Šimůnek A., Strnad J., Kopecká D., Brázda T.: Development of stability during healing of immediately loaded dental implants. Clin. Oral Impl. Res., 19, 2008: 934.

 • Vavřičková L., Dufková D., Sobotka M., Pilathadka S., Šimůnek A., Dostálová T.: The influence of immediate implant loading on the gingival aesthetics. Clin. Oral Impl. Res., 19, 2008: 866.

 • Šimůnek A., Strnad J., Kopecká D., Brázda T.: Development of stability during healing of immediately loaded dental implants. Clin. Oral Impl. Res., 19, 2008: 934.

 • Šimůnek A., Strnad J., Kopecká D., Brázda T., Pilathadka S., Chauhan R., Slezák R., Čapek L.: Stability development during healing of immediately loaded dental implants. Clin Oral Impl. Res., 20, 2009: 910.

 • Čapek L., Šimůnek A., Slezák R., Dzan L.: Influence of the orientation of the Osstell transducer during measurement of dental implant stability using resonance frequency analysis: A numerical approach. Med. Eng. Phys., 31, 2009: 764-769.

 • Šimůnek A., Kopecká D., Brázda T., Strnad J.: The effectivity of different implant surfaces placed into sinus grafts. Clin. Oral Impl. Res., 21, 2010, 10: 1190.

 • Simunek A., Strnad J., Kopecka D., Brazda T., Pilathadka S., Chauhan R., Slezak R., Capek L.: Changes in stability after healing of immediately loaded dental implants. Int. J. Oral Maxillofac. Impl., 25, 2010, 6:1085-1092.

 • Šimůnek A., Kopecká D., Vosáhlo T., Dufková D., Brázda T., Zdráhal Z.: Kompletní rekonstrukce chrupu implantáty. LKS, 21, 2011,6: 126-131.

 • Kopecka D., Simunek A., Brazda T., Rota M., Slezak R., Capek L.: Relationship between subsinus bone height and bone volume requirements for dental implants: a human radiographic study. Int. J. Oral Maxillofac. Implants, 27, 2012, 1: 48-54.

 • Simunek A., Kopecka D., Brazda T., Strnad J., Capek L., Slezak R.: Development of Implant Stability During Early Healing of Immediately Loaded Implants. Int. J. Oral. Maxillofac. Implants, 2012, 27, 3: 619-627.

 • Simunek A., Somanathan R.V., Strnad J., Kopecka D., Brazda T.: The development of implants stability in sinus augmentation. Clin. Oral Impl. Res., 23, 2012, Suppl. 7, p. 76.

   

Ordinační doba

Pondělí

7³° - 16°°

Úterý

7³° - 15°°

Středa

7³° - 13°°

Čtvrtek

7³° - 15°°

Pátek 

7³° - 14°°

Jsme členy

 

Implantologický klub

České republiky

 

European Association

for Osseointegration

 

Česká stomatologická komora

 

Kontakt

prof. MUDr.

Antonín Šimůnek, CSc.

Centrum dentální implantologie
Stomatologická klinika
Fakultní nemocnice

Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

tel.: 495 833 446

fax.: 495 832 024

email: simunek@email.cz

naposledy aktualizováno:
20. září 2013