Curriculum vitae

Kontakt

Co jsou zubní implantáty?

Přehled publikací

Dotazy

Curriculum vitae  Doc

Co jsou zubní implantáty?

Zubní lékařství má k dispozici kromě všeobecně známých konvenčních metod i moderní netradiční prostředky. Mezi ně patří obnova chrupu pomocí zubních implantátů. Zubní implantáty jsou umělé náhrady chybějících zubů, které jsou upevněné – podobně jako skutečné zuby – přímo v čelisti. Jsou vyrobeny z titanu a nejčastěji mají tvar drobného šroubku nebo destičky. Větší část implantátu je zakotvena v čelistní kosti, menší část tvoří v dutině ústní pilíř, na který je připevněna umělá zubní korunka nebo můstek.

 

Implantáty, které používáme:
 

 

Implantát Impladent. Tuzemská výroba, výborná kvalita, příznivá cena.

Švédský implantát Replace Select Tapered.

Čepelkové implantáty. Do tenké kosti, do špat-ného chrupu. Málokdo s nimi umí pracovat.

Bikortikální šroub. Levný, jednoduchý, k implantaci do tenké kosti.

Kotevní šroub. Pomáhá těm nejlepším ortodontis-tům při rovnání zubů. Kotví se k němu ortodon-tický aparát („rovnátko“) a umožní ortodontickou léčbu zrychlit a zkvalitnit.

Provizorní implantát ProImplant, tuzemská výroba. Umožní nosit provizorní pevný můstek po tu dobu, než se zhojí rána po vytažení zubů. Pak se odstraní a nahradí běžným implantátem.

 

 


Jaké je použití zubních implantátů?
Implantáty mají dvojí využití: umožní nahradit snímatelnou protézu pevným můstkem a odstraní nutnost broušení zdravých zubů kvůli zhotovení můstku. Jestliže chybí jeden zub nebo skupina zubů, implantáty opatřené korunkami nebo můstky chybějící zuby nahradí. Vždy platí, že po případném vytažení dalších zubů lze korunku nebo můstek sejmout a implantát využít jako pilíř pro rozsáhlejší konstrukci. Pokud nejsou v čelistech žádné zuby, pomocí implantátů lze na bezzubou čelist vyrobit pevný můstek a chrup obnovit. Náhrada dolního zubního oblouku je oproti náhradě oblouku horního podstatně snazší a levnější. Nově se implantáty používají i ve spojitosti s ortodontickou léčbou. Drátky „rovnátek“ se upevňují k jednoduchým levným implantátům, kotevním šroubům, čímž se léčba usnadní a urychlí.

 

Náhrada jednoho zubu implantátem:

 

 

Cílem implantologa je, aby korunka na implantátu (šipka) nebyla k rozpoznání od zubu pravého.

A ona na implantátu skutečně je.


 


Jak se zubní implantát zavádí?
Zavedení implantátu se v žádném případě nemusíte obávat. Provádí se na zubařském křesle v místním znecitlivění, zaručujícím zcela bezbolestný průběh. Implantace jednoho implantátu trvá přibližně třicet minut. Po zákroku odcházíte domů. Pooperační obtíže jsou překvapivě mírné, přesto můžeme na přání pacienta vystavit pracovní neschopnost.
Implantát se ponechává vhojovat šest týdnů až tři měsíce, po tuto dobu není v ústech vidět. Vhojovací období slouží k tomu, aby se implantát s kostí pevně spojil. Potom vytvoříme ve sliznici drobné okénko a jím k implantátu připojíme malý titanový váleček, který již vyčnívá do úst. Za dva týdny jej vyměníme za definitivní titanový pilíř a na něj specializovaný zubní lékař, kterého Vám zajistíme, zhotoví zubní náhradu. Až na několikadenní období nezbytné pro klidné zahojení sliznice může pacient po celou dobu léčby nosit přes vhojující se implantát provizorní zubní náhradu, která mu usnadní běžný společenský kontakt i příjem potravy.
V některých případech můžeme použít modernější postupy a od vhojovacího období zcela upustit – korunka či můstek se vyrábí ihned. Jindy lze dokonce odstranit zub, okamžitě zavést implantát a ještě tentýž den připevnit provizorní korunku nebo můstek, na který se již dá kousat. Tímto postupem nahrazujeme zuby ve viditelném úseku chrupu.
 

 

Náhrada zubu během jednoho dne:

 

 

Jednička vlevo nahoře byla určena k vytažení. Tak to vypadalo ráno.

... a takhle odpoledne téhož dne. Zub je vytažen, místo něj vidíte korunku na implantátu.

Implantát na rentgenogramu.Co když v čelisti není dostatek kosti?
Každý zubní implantát potřebuje pro svoji správnou a dlouhodobou funkci dostatek kosti, ve které je zakotven. Není však vzácností, že čelistní kost je po ztrátě zubů natolik zmenšená, že ani minimální objem nutný k implantaci nenabízí. I v těchto situacích je implantace možná, ale pouze v kombinaci se zvláštními chirurgickými postupy zvětšujícími kostní hmotu. Některé jsou pro pacienta zcela nenáročné a provádějí se současně se zavedením implantátu, jiné vyžadují zvláštní chirurgický zákrok. Tyto postupy používáme zcela běžně.
Nejdůležitější zákrok tohoto typu se nazývá sinus lift. Využívá se při ztrátě horních zadních zubů. Kost je zde u většiny lidí výrazně oslabená čelistní dutinou – horní čelist je totiž dutá – a pro zubní implantát nepostačuje. Proto musíme dno čelistní dutiny vyplnit speciálním materiálem, ze kterého se po určité době kost sama vytvoří. Zubní implantáty se zavádějí současně a nechávají se vhojovat devět měsíců. Ani sinus lift nevyžaduje narkózu nebo hospitalizaci. Přínos sinus liftu je tak výrazný a zájem o něj je tak velký, že výkon u nás podstoupí několik pacientů týdně.
 

 

Použití čepelkových implantátů:

 

 

 

Rentgenogram z roku 1999. Pacient měl zuby ve špatném stavu, řada jich chyběla, zubní lékař doporučil snímatelné protézy.

Byla to typická situace pro čepelkové implantáty. Zuby jsou doplněny, snímatelné protézy nehrozí.

Takto vypadají můstky nyní.Jak se o implantát pečuje?
Základní podmínkou úspěchu je dokonalá a trvale prováděná ústní hygiena. Podle pokynů lékaře a ústní hygienistky je třeba zuby a implantáty velmi důkladně čistit pomocí zubního kartáčku, mezizubního kartáčku nebo zubní nitě tak, aby dásně nebyly zanícené. V opačném případě se implantát může z organizmu vyloučit. K dokonalému čištění bezprostředního okolí implantátu může být po dohodě s pacientem tvar zadních umělých zubů uzpůsoben, korunky nemusí přiléhat až k dásni. Tvar předních zubů je z estetických důvodů normální.

 

 

Rovnátka, která pracují za pomoci kotevního šroubu (žlutá šipka). Rovnátko je k implantátu připevněno gumovým tahem (modrá šipka), který usnadňuje a urychluje posun zubů.Jaká je životnost implantátu?
Na našem pracovišti se nevhojí jen několik desetin procenta implantátů. Selhání většinou není doprovázeno nápadnými příznaky. Na vhojení implantátu poskytujeme záruku. Při neúspěchu lze zavedení implantátu zopakovat nebo je platba za implantaci vrácena.
Životnost implantátu je z dlouhodobého hlediska ovlivněna mnoha faktory, mezi které patří úroveň ústní hygieny, kvalita a objem čelistní kosti, počet implantátů a řada dalších. Teoreticky platí, že životnost implantátů omezená není. V praxi se však všechny implantáty takto příznivě nezachovají, takže po deseti letech zůstává v dolní čelisti v perfektním stavu přibližně 95 % implantátů a v horní čelisti okolo 90 % implantátů. U kuřáků nad deset cigaret denně jsou výsledky o několik procent horší. Pacient se na bezchybné funkci implantátů podílí pečlivým prováděním ústní hygieny.
Mylná je představa, že zásadní pro úspěšnost implantace je použitý typ implantátu. Dnešní svět je globální a jeden výrobce kopíruje od druhého, implantáty si jsou tedy dosti podobné. Totéž platí při porovnávání českých a zahraničních implantátů. Z toho vyplývá, že mnohem důležitější než typ implantátu je zkušenost implantologa. Smysluplné tedy není ptát se „jaký implantát používáte“, ale „kdo implantát používá“.
 

Kompletní rekonstrukce celého chrupu pomocí implantátů:

 

 

Hezký úsměv jako každý jiný...

 

... ale vše stojí na implantátech.


Tento postup je specialitou prof. Šimůnka, provádí jej jediný v republice. Cílem kompletní rekonstrukce chrupu je výměna celého dosluhujícího přirozeného chrupu za implantáty. Zvláštní je, že pacient nechodí během dosti dlouhé léčby bez zubů nebo se snímatelnou protézou, ale výhradně s fixními provizorními můstky. Všechny výkony jsou prováděny zcela bezbolestně v místním znecitlivění, ambulantně a příliš nenarušují obvyklý životní komfort pacienta. Nejprve jsou vytaženy všechny stávající horní zuby a místo nich jsou ihned zavedeny tenké provizorní implantáty. Během několika hodin je na ně vyrobena provizorní fixní zubní náhrada, můstek v rozsahu celého zubního oblouku. Na něj lze ihned kousat. Po několika týdnech se totéž opakuje v dolní čelisti. Pacient pak bez problémů vyčká půl roku, až se rány po vytažení zubů zhojí. Poté se provizorní implantáty snadno odstraní a vymění za implantáty definitivní. V horní čelisti jich bude osm a zákrok je spojen s oboustranným sinus liftem, v dolní čelisti jich postačí pět. Na implantáty se opět během několika hodin připevní provizorní, ale plně funkční můstek. Po dalších devíti měsících, kdy kost v horní čelisti dostatečně zmohutní, je horní i dolní můstek vyměněn za definitivní umělé zuby, postavené na vysoce přesné a odolné titanové kostře vyrobené na počítačem řízených automatech (CNC strojích). U takových pracích předpokládáme, že vydrží do konce života, pokud budou řádně pacientem čištěny.

 

 

 

Provizorní implantáty se zavádějí současně s vytažením zubů a během několika hodin je na ně připevněn provizorní pevný most ...

 


Lze provést implantaci u každého pacienta?
Pomocí zubních implantátů dokážeme zacelit jakýkoliv defekt chrupu. Přesto v některých případech nemůžeme implantaci doporučit. Platí to například pro pacienty trpící nestabilní formou cukrovky.
Zubní implantáty se zavádějí přibližně od patnácti let věku u dívek a od šestnácti let u chlapců, tedy v době, kdy čelisti již téměř nerostou. Směrem nahoru není věk omezen a nejsou výjimkou implantace u pacientů starších osmdesáti let. Doposud není možné spolehlivě před léčbou stanovit stupeň rizika neúspěchu, proto žádné laboratorní testy před implantacemi neprovádíme.
 


Jaká je cena implantace?
Cena ošetření se skládá z platby za implantaci a za protetickou náhradu. Na zubní implantáty zdravotní pojišťovny až na nepatrné výjimky nepřispívají. Finanční úhrada za léčbu je ovlivněna zejména počtem, typem a cenovou hladinou použitých implantátů. Při vstupním vyšetření posuzujeme každou situaci individuálně. Typ, počet a umístění implantátů volíme na základě teoretických pravidel a podle své zkušenosti. Jeden šroubový zubní implantát s korunkou stojí 17 000 – 20 000 Kč, čepelkový implantát (bez mostu) stojí do 8 250 Kč. Počet implantátů lze předem odhadnout jen v nejjednodušších případech, jinak vychází z odborné analýzy a z konzultace mezi lékařem a pacientem. Korunka, můstek nebo zubní protéza je zhotovená specializovaným stomatologem, kterého Vám v případě potřeby zprostředkujeme. Zdravotní pojišťovny na tento výrobek přispívají stejně, jako kdyby byl nesen vlastními zuby.
Celý dolní zubní oblouk lze obnovit za 95 000 Kč („Zuby za 6 hodin“), horní zubní oblouk stojí 170 000 Kč (oboje včetně provizorních a definitivních mostů). Kompletní rekonstrukce chrupu (tj. včetně provizorních implantátů v horní i dolní čelisti a provizorních mostů na ně) přijde něco pod 315 000 Kč.
 

 

„Zuby za 6 hodin“:

 

V dolní čelisti většinou klasická snímatelná protéza velmi špatně drží. Dásňový výběžek čelisti je nevýrazný a ani nejlepší zubní lékař vyhovující protézu nedokáže zhotovit. V tom případě zavádíme 5 implantátů a na ně během několika hodin vyrobíme provizorní fixní most, takže již tentýž den může pacient kousat. Po 3 – 4 měsících vyměníme provizorní most za definitivní. Má 12 zubů a vše dohromady stojí 95 000 Kč. Podle našich zkušeností jde o nejspolehlivější řešení v celé implantologii a poměr cena/efekt je zde nejpříznivější.

 

 

Pohled do úst bezzubého pacienta. V této situaci i nejlepší protéza nemůže držet. Fotografováno v osm hodin ráno.

Tentýž den ve čtrnáct hodin. Pacient odchází s dolními zuby „napevno“, hned na ně může kousat.

 

Rentgenogram ukazuje implantáty. Celkové náklady jsou necelých 70 000 Kč (někomu se to může zdát hodně, ale kdo ví, kolik implantáty obvykle stojí, ten to ocení).


Kde je možné zjistit podrobnější informace?
Doporučujeme brožuru „Chcete třetí zuby? (100 otázek a odpovědí o zubních implantátech)“, kterou si můžete zakoupit v prodejně hygienických pomůcek v přízemí královéhradecké stomatologické kliniky nebo Vám ji zašleme poštou. Ostatní Vám sdělíme na základě vyšetření v ordinaci implantologického oddělení stomatologické kliniky v Hradci Králové, kam je nutné se telefonicky objednat (495 833 446). Doporučení od Vašeho zubního lékaře vítáme, ale není nezbytné.

Náhrada zubů pomocí implantátů, kterou Vám nabízíme, se v celém rozvinutém světě neobyčejně osvědčila. Implantáty dokáží obnovit funkci chrupu a řeší psychické i společenské problémy pacientů. Přejeme si, abyste i Vy byli s tímto nejmodernějším způsobem léčby spokojeni.

 

První a stále ještě jediná původní česká implantologická učebnice. Na obrázku vlevo je první vydání z roku 2001 a vpravo druhé přepracované vydání z roku 2008.

 

Takhle vypadá publikace nazvaná „Chcete třetí zuby? (100 otázek a odpovědí o zubních implantátech)“, která je určena pacientům. Byla napsána na našem pracovišti a v České republice je svého druhu jediná (vydal Professional Publishing, Praha 2003).

 

Ordinační doba

Pondělí

7³° - 16°°

Úterý

7³° - 15°°

Středa

7³° - 13°°

Čtvrtek

7³° - 15°°

Pátek 

7³° - 14°°

Jsme členy

 

Implantologický klub

České republiky

 

European Association

for Osseointegration

 

Česká stomatologická komora

 

Kontakt

prof. MUDr.

Antonín Šimůnek, CSc.

Centrum dentální implantologie
Stomatologická klinika
Fakultní nemocnice

Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

tel.: 495 833 446

fax.: 495 832 024

email: simunek@email.cz

naposledy aktualizováno:
20. září 2013